Jako nezávislý vývojář Free Software a Open Source přispívám do řady mezinárodních softwarových GIS projektů jako je GRASS GIS či GDAL již od roku 2005.

Od roku 2007 působím jako koordinátor vývoje grafického uživatelského rozhraní (GUI) pro systém GRASS. Kromě hlavních komponent GUI jsem autorem digitalizačního nástroje, grafického modeleru a spoluautorem řady jeho dalších komponent.

Mezi mé odborné zájmy patří integrace geodatabáze PostGIS v systému GRASS s důrazem na topologickou správu vektorových dat. Jsem autor nativní podpory jednoduchých geoprvků PostGIS a především plnohodnotné integrace nadstavby PostGIS Topology ve vektorové architektuře systému GRASS.

Dále jsem autorem podpory formátů VFK (Výměnný formát katastru nemovitostí ČR) a VFR (Výměnný formát RÚIAN) v knihovně GDAL a spoluautor zásuvného modulu QGIS pro práci s katastrálními daty.

Působím jako odborný asistent na Katedře geomatiky Fakulty stavební, Českého vysokého učení technického v Praze, kde jsem v říjnu 2012 založil laboratoř GeoForAll jako součást celosvětové sítě laboratoří pod záštitou OSGeoICA. Provozuji informační portál FreeGIS, zaměřený na Free Software a Open Source v geoinformatice.

Jsem členem mezinárodní organizace Open Geospatial Foundation (OSGeo) a výkonné rady občanského sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. Od roku 2012 jsem členem řídícího orgánu PSC projektu GRASS GIS.

Nejnovější články od autora

Jak na data ve formátu VFK v QGISu?

V QGISu můžete data ve formátu VFK (Výměnný formát katastru), díky knihovně GDAL, otevřít jako každá jiná vektorová data. Podpora formátu VFK se v této knihovně v poslední době výrazně vylepšila. GDAL 2.0 podporuje křivky (důležité, neboť hranice parcel mohou být tvořeny kružnicemi či kruhovými oblouky) a výrazně se také vylepšila rychlost čtení VFK dat. V současnosti se pracuje na dalších vylepšeních jako je načítání více souborů najednou a podpora databáze PostgreSQL (to povede potenciálně k dalšímu zrychlení načítání zvláště objemnějších dat, v současnosti je podporována pouze databáze SQLite). Plnohodnotnou a uživatelsky přístupnou práci s daty ve formátu VFK poskytuje specializovaný nástroj VFK plugin. Tento nástroj vznikl jako studentský projekt na ČVUT v Praze již v roce 2012. Jeho největší nevýhodnou byla obtížnost, se kterou se dostával ke svým uživatelům. Vzhledem k tomu, že byl napsán v programovacím jazyku C++, nebylo jej možno nainstalovat do QGISu běžným způsobem jako ostatní zásuvné moduly. Proto se minulý rok začalo pracovat na jeho další verzi, kterou by bylo možno snadno v QGISu nainstalovat. To vyžadovalo přepsání nástroje do programovacího jazyka Python. Výsledek byl zveřejněn nedávno v repositáři laboratoře OSGeoREL na ČVUT v Praze. Podrobný návod na instalaci najdete ve školení GISMentors QGIS pro […]

Přejít na článek »

Import dat v S-JTSK do GRASS lokace WGS-84

Na školení GRASS GIS pro začátečníky, které se konalo 27. listopadu 2015, jsme jako jedno z témat probírali problematiku importu vektorových dat v odlišném souřadnicovém systému než je aktuální lokace. Import takovýchto dat  se od verze GRASS 7.0.2 značně zjednodušil a to díky novému nástroji v.import. Tuto funkcionalitu jsme na školení zkoušeli na následujícím scénáři: Vytvořili jsme prázdnou lokaci na základě EPSG kódu 4326 (WGS-84). Do této lokace jsme naimportovali vrstvu pěších tras v souřadnicovém systému S-JTSK (zdroj: IPR) pomocí nástroje v.import. Bohužel jsme zjistili, že data nebyla do WGS-84 natransformována korektně, tj. s jistým posunem, viz obr. níže. Vizualizace vektorové vrstvy pěších tras (S-JTSK) po importu a transformaci do GRASS lokace v souřadnicovém systému WGS-84. Je zřejmý posun v porovnání s ortofotem načteným z WMS ČÚZK. Posun naznačoval, že při transformaci dat chyběla informace o geodetickém datu, resp. transformačních parametrech towgs84. Po kontrole .prj souboru vrstvy pěších tras byla tato domněnka potvrzena. Soubor skutečně transformační parametry towgs84 neobsahuje. PROJCS[“S-JTSK_Krovak_East_North”,GEOGCS[“GCS_S_JTSK”,DATUM[“D_S_JTSK”,SPHEROID[“Bessel_1841”,6377397.155,299.1528128]], PRIMEM[“Greenwich”,0.0],UNIT[“Degree”,0.0174532925199433]],PROJECTION[“Krovak”],PARAMETER[“False_Easting”,0.0], PARAMETER[“False_Northing”,0.0],PARAMETER[“Pseudo_Standard_Parallel_1”,78.5],PARAMETER[“Scale_Factor”,0.9999], PARAMETER[“Azimuth”,30.28813975277778],PARAMETER[“Longitude_Of_Center”,24.83333333333333], PARAMETER[“Latitude_Of_Center”,49.5],PARAMETER[“X_Scale”,-1.0], PARAMETER[“Y_Scale”,1.0],PARAMETER[“XY_Plane_Rotation”,90.0],UNIT[“Meter”,1.0]] Bohužel importní nástroj systému GRASS v.import neumožňoval souřadnicový systém vstupních dat upřesnit. A jelikož školíme open source nástroje a často figurujeme i jako jejich vývojáři, máme tu výhodu, že můžeme chybějící funkcionalitu doimplementovat. A tak […]

Přejít na článek »