Podrobné informace o školení

Školení jsou zaměřena na praktické procvičování získaných vědomostí. K tomuto účelu jsou připraveny datové sady geografických dat z volně dostupných zdrojů jako je RÚIAN, EU-DEM, OpenStreetMap, Dibavod a dalších. Tato data (pokud to dovoluje jejich licence) získají účastníci společně s materiály školení na DVD. Každý účastník obdrží certifikát o absolvování školení.

Místo konání

Praha

Fakulta stavební, ČVUT v Praze
Thákurova 7, Praha 6, mapa
Místnost: B-870
Kapacita: 12 míst
Metro: Dejvická
GPS: 50°6’14.477″N, 14°23’17.044″E

Školení u zákazníka

Školení je možné po vzájemné dohodě uskutečnit u zákazníka, podmínkou je vybavení odpovídající výpočetní technikou a datovým projektorem.

Časový rozvrh školení

Školení začíná vždy od 9.00 hodin. Školení každý den přibližně 8 hodin čistého času. Předpokládaný konec školení je 18h včetně pauzy na oběd. Časový plán školení lze po dohodě s účastníky školení upravit.

Minimální počet účastníků

Školení se koná pouze za předpokladu, že jsou přihlášeni minimálně čtyři účastníci (kromě studentů). V případě, když není naplněn minimální počet účastníků, jsou zájemcům nabídnuty po dohodě náhradní termíny.

Ubytování

Ubytování si účastníci zajišťují sami.

Termíny školení

Pro školení jsou vypisovány pevné termíny, viz přehledu školení.

Přihlašování na školení

V případě zájmu o školení použijte on-line přihlášku, pro účastníka používejte vždy samostatný formulář přihlášky.

Počet účastníků na školení je omezen na 10 osob. Pokud je školení v daném termínu již obsazeno, je zájemce po dohodě zařazen na nejbližší volný termín.

Platební a stornovací podmínky

Cena

Cena zahrnuje školení v PC učebně, školicí materiály, občerstvení (kávu, čaj) a ostatní výdaje spojené s organizací školení.

Cena nezahrnuje náklady na dopravu, ubytování a stravování. Ceny kurzů jsou uvedeny včetně DPH.

Cena v případě školení u zákazníka zahrnuje vyškolení, cenu za školicí materiály pro jednotlivé účastníky a cestovní náklady školitele.

Slevy

Pro více zájemců ze stejné organizace lze dohodnout množstevní slevu. Jednotlivé slevy není možné sčítat.

Platební podmínky

Po splnění podmínek pro konání kurzu (viz minimální počet účastníků) je přihlášeným zasláno potvrzení o konání školení a je dále vystaven daňový doklad pro úhradu školení.

Daňový doklad má splatnost 30 dní. Platba musí být provedena nejpozději první den konání školení.

V případě, že by z provozních nebo organizačních důvodů bylo školení zrušeno a nebude dohodnut se zájemci náhradní termín školení, bude vystaven dobropis a zaplacená částka vrácena.

Stornovací podmínky

Přihláška na školení je závazná. Při odhlášení účastníka jsou účtovány následující stornovací poplatky:

V případě účasti náhradníka se stornovací poplatky neúčtují. Toto ale musí být organizátorům školení v předstihu sděleno.

Fakturační údaje

Účetně a organizačně skupinu GISMentors zajišťuje firma OpenGeoLabs s.r.o., viz fakturační údaje.