Reference

Další reference týkající se zejména vývoje, publikační činnosti a dalších témat mimo školení najdete na stránce OpenGeoLabs.


Česká geologická služba

Pro Českou geologickou službu jsme uspořádali workshop na téma metadata prostorových dat a systému GeoNetwork.

OpenGeoLabs ochotně pro naši organizaci uspořádali i školení, které neměli ve standardní nabídce (GeoNetwork). Se školitelem probíhaly předem konzultace obsahu, aby kurz obsahoval obecné informace, ale i konkrétní témata, která nás zajímala. Školitel byl velmi ochotný i dále s námi problematiku konzultovat, čehož rádi využijeme. Školení splnilo naše očekávání – poskytlo nám přehled o možnostech daného SW. Pro samotnou implementaci by bylo třeba dalších konzultací či školení.

T-MAPY spol. s r.o.

Pracovníky společnosti T-MAPY spol. s r.o. patří dlouhodobě mezi přední české firmy, dodávající řešení systémů GIS. Pro její pracovníky jsme připravili workshopy se zaměřením na systém PostGIS a uložení a správu prostorových dat v prostředí relační databáze PostgreSQL a QGIS.

Školení byla pro naše pracovníky velmi přínosná. Školení byla profesionálně připravena a vedena zkušenými lektory. Zároveň byl obsah pružně přizpůsoben našim požadavkům a nárokům. Velkou výhodou je možnost si vše kdykoli osvěžit díky dostupné digitální formě studijních materiálů.

Jan Langr, 2018-01, oddělení Řízení projektů (LinkedIn)

GISAT s.r.o.

V roce 2015 jsme pro firmu GISAT s.r.o. připravili školení na téma PostGIS. V roce 2017 se její pracovníci účastnili našich veřejných školení kurzů GeoPython a GRASS GIS.

Absolvovaná školení nám umožnila se komplexně seznámit s platformou geoinformačních open source nástrojů, které úspěšně využíváme v naší každodenní praxi.

RETIA, a.s.

Pro firmu RETIA, a.s. jsme připravili několik konzultací pro programátory. Školení byla zaměřena na základní principy GIS a konkrétní aplikace postavené na architektuře server-klient a v prostředí GRASS GIS. Školení probíhala v letech 2015 a 2016.

Školení od GISMentors náš GIS katapultovalo do úplně jiné dimenze. Dozvěděli jsme se o spoustě nových technologií, ty které jsme znali jsme začali využívat efektivněji. Přestali jsme prošlapávat slepé cesty. Celkově jsme díky školení ušetřili již tolik času, že se nám dávno několikanásobně vrátilo.

Chlapi jsou sympaťáci, svému oboru rozumí a je vidět, že je to baví. Své zkušenosti umí srozumitelně předat a dokáží poradit s konkrétními problémy. Za mě jedno z nejkvalitnějších a nejhodnotnějších školení, které jsem kdy absolvoval.

Robert Richter 2017-12, Vedoucí SW vývojového oddělení GIS (LinkedIn profil)

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Pro ÚZEI jsme připravili dva workshopy s tématem úvod do GRASS GIS a QGIS, práce s rastrovými a vektorovými daty a práce s daty z RUIAN.

S lektory z OpenGeoLabs spolupracuji od roku 2014, kdy jsem se začal zajímat o GRASS GIS jako alternativu ke komerčním produktům. Od té doby si nelze nevšimnout, kolik práce za kolegy z OpenGeoLabs přibylo, jak v podobě podrobně zpracovaných, rozsáhlých, volně dostupných sylabů ke školení, tak stále se rozšiřujícího portfolia samotných kurzů. Zároveň velmi oceňuji schopnost lektorů přizpůsobit školení našim konkrétním požadavkům, což jsme naposledy v naší práci využili, když jsme se začali zajímat o získávání a zpracování dat RÚIAN. Děkuji tímto lektorům a lektorkám z OpenGeoLabs za dosavadní podporu, osobní přístup a zejména za inspiraci v oblasti GIS a těším se na další spolupráci.

Jakub Kučera, 2018-01, vedoucí oddělení Teritoriální rozvoj zemědělství a venkova

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i.

V roce 2018 jsme pro Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy připravili tři školení na témata:

  • QGIS pro začátečníky
  • QGIS pro pokročilé s ohledem na GRASS GIS
  • QGIS pro pokročilé s ohledem na PostGIS

Školení nám pomohlo vnést širší pohled na možnosti řešení GIS úloh pomocí různých nástrojů. Pro naše pracovníky, kteří již mají zkušenosti s řešením vybraných GIS úloh, přineslo školení díky diskusím s lektory nové poznatky využitelné v naší analytické praxi.

Arkance Systems

V roce 2019 jsme pro firmu Arkance Systems jsme připravili dvoudenní školení rozkročené od databáze PostgreSQL s prostorovým rozšířením Postgis, přes GeoServer a jeho nastavení, pokročilou práci s QGIS a další témata pokrývající spektrum otevřeného software pro prostorová data.

Po školení s GISMentors jsme sáhli ve chvíli, kdy jsme v týmu dílčí zkušenosti s dotčenými technologiemi sice již měli, ale byly značně heterogenní: někdy a u někoho hluboké, jindy mělké nebo žádné. Pro školitele jsme připravili zadání, které jsme s nimi v několika iteracích dále ladili. A zadání to pro ně určitě nebylo jednoduché, protože naše pojetí tzv. „inženýrského GISu“, zkušenosti z našich projektů a hluboké vazbě na profesionální CAD prostředí se často velmi liší od toho, jak je GIS chápán a používán např. v akademické sféře či na úřadech. I přes to, že výzvy byly na obou stranách, bylo školení zpracováno a provedeno s obrovským zájmem, erudicí a chutí efektivně využít daný prostor k předání maxima znalostí, zkušeností a dovedností. GISMentors odvedli dobrou práci: školení nás vzdělalo, posunulo a otevřelo nám oči. Samozřejmě je na nás, jak s tím prakticky naložíme při vývoji twiGISu a dalších vlastních projektech, ale už jen kvůli individuálnímu rozvoji našich specialistů a celkovému kontextu k tomu co děláme, to mělo smysl.

, Ředitel divize GIS

Povodí Vltavy, státní podnik

V roce 2019 jsme pro státní podnik Povodí Vlatvy připravili dvě školení na téma QGIS.

Několik našich pracovníků absolvovalo klasické školení pro začátečníky, které se velmi líbilo. Proto jsme se rozhodli pro realizaci uzavřeného workshopu pro naše další zájemce. Se zástupci GISMentors jsme před samostatným školením zkonzultovali obsah školení a přizpůsobili ho pro vlastní potřeby. Školitelé nám ochotně vyšli vstříct a program kurzu upravili. Seminář měl mezi zaměstnanci úspěch, a to i díky milému přístupu lektorů. Těšíme se na případnou další spolupráci.

Yungo s.r.o.

V roce 2019 jsme pro Yungo s.r.o. připravili dvě školení na téma QGIS a vývoj zásuvných modulů v Python pro QGIS. Školení proběhla v anglickém jazyce.

Nedávno jsme začali vyvíjet vlastní řešení pro design telekomunikačních sítí založený na open-source technologiích QGIS a PostGIS. Uvědomili jsme si, že pokročilá znalost tohoto softwaru nám velice pomůže zefektivnit naše každodenní postupy.

U GISMentors oceňuji pečlivou přípravu. Během ní se s námi školitelka sešla, abychom ji představili naše očekávání a dohodli se na jednotlivých tématech výuky. Všichni lektoři byli velmi příjemní i profesionální. Neměli větší problémy ani s angličtinou, ve které byla obě školení vedena. Velmi užitečná byla ukázka několika nástrojů, které by nás ani nenapadlo hledat.

Tato investice do vzdělání se nám vrátila velice rychle. Díky druhému školení jsme byli schopni vyvinout vlastní plugin pro QGIS, který nám u každého projektu ušetří několik hodin práce, minimalizuje lidskou chybovost a dokáže ho použít opravdu každý. GISMentors dále nabízí následnou podporu v ceně školení, které v budoucnu rádi využijeme.