Úvod do GIS

Úvod do problematiky geografických informačních systémů (GIS) a práce s geografickými daty pro naprosté začátečníky.

Dostupná školení

Začátečník

Tento kurz je určen pro naprosté začátečníky, kteří nemají žádnou znalosti či zkušenost s geografickými informačními systémy (GIS).

Mentoři pro toto školení