Jan Růžička

Jan Růžička

Věnuji se výuce geoinformatiky na VŠB-TUO, kde se snažím zejména o aplikaci praktických dovedností při práci s různými nástroji. Mezi hlavní nástroje, které ve výuce využívám jsou mapové servery, zejména pak GeoServer a UMN MapServer a nástroje jako PostGIS, OpenJUMP, QGIS a GRASS GIS. S tímto souvisí i vývoj jednoduchých aplikací s využitím jazyků Java, Java Script, XML, HTML, XSLT, C#, BASH nebo PHP a také práce s metadaty, kde využívám zejména nástroj GeoNetwork open source. V oblasti výzkumu se věnuji zejména platformě GeoWeb, testování služeb a digitálním modelům terénu.