GeoPython

Nejpoužívanější programovací platforma v GIS.

Programovací jazyk Python se dnes řadí mezi nejrozšířenější jazyky se širokou uživatelskou základnou. Rozhraní pro jazyk Python podporuje celá řada externích programátorských knihoven. Python razí filozofii “baterie jsou přidány”, což znamená, že na většinu základních ale i pokročilých úloh již existuje nějaká knihovna či nástroj, který lze použít. Python je jedním z nejvíce podporovaných jazyků na různých GIS platformách. Aplikační rozhraní pro Python najdeme v základních knihovnách jako je GDAL, Proj4, serverových programech jako je MapServer nebo ve webovém rozhraní GeoServeru. V jazyku Python můžete vytvářet vlastní moduly do desktopových programů jako je QGIS, GRASS GIS či Esri ArcGIS a řadě dalších.

Dostupná školení

Začátečník

Kurz je určen začátečníkům se základní znalostí jazyka Python a problematiky GIS. V rámci kurzu je poskytnut přehled GIS nástrojů a knihoven pro jazyk Python. Praktická část je zaměřena na práci s vektorovými daty pomocí knihovny Fiona a rastrovými daty pomocí knihovny RasterIO. Následují prostorové analýzy s knihovnou Shapely a ukázka knihovny NumPy. Dále je zmíněna práce s webovými službami OGC pomocí knihovny OWSlib.

Kurz neobsahuje úvod do jazyka Python. Doporučujeme navštívit před naším školením nekterý z v Česku dostupných kurzů jazyka Python, jako je kurz PyLadiesškolení ROOT.czškolení Vladimíra Macka a další.

Pokročilý

Kurz navazuje na začátečnickou úroveň, je věnován pokročilé práci s rastrovými a vektorovými geodaty, s webovými službami OGC, metadaty a katalogy v jazyku Python.  Jádrem je knihovna GDAL a její Python rozhraní. Druhá část kurzu je zaměřena na úvod do tvorby vlastních pluginu pro QGIS. Mezi další okrajová témata patří automatická konfigurace MapServeru – rozhraní python-mapscript, konfigurace GeoServeru gsconfig a  geoprocessing s využitím knihovny PyWPS.

Mentoři pro toto školení