GRASS GIS

Komplexní Open Source analytický GIS.

GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) GIS je multiplatformní geografický informační systém (GIS) určený pro správu 2D/3D rastrových a vektorových geodat, obrazových záznamů, produkci vysoce kvalitních grafických výstupů, časoprostorové modelování a vizualizaci dat. GRASS GIS je vyvíjen jako Open Source, což zaručuje dlouhodobou udržitelnost fungování vyvinutého pracovního postupu i jeho další rozšiřitelnost. Ve světě Open Source GIS se jedná o nejkomplexnější nástroj s obrovskou škálou funkcionality, která uspokojí potřeby i při těch nejnáročnějších GIS analýzách.

Dostupná školení

Začátečník

V tomto kurzu Vás naučíme zvládat základní techniky práce v systému GRASS, práci s rastrovými a vektorovými geodaty, provádět běžné GIS analýzy a jejich automatizaci pomocí grafického modeleru. Základní znalost systému GRASS je výhodou pro pokročilou úroveň školení QGIS.

Pokročilý

GRASS GIS jako komplexní nástroj pro řešení nejnáročnějších GIS analýz. Tento kurz je určen všem, kteří potřebují provádět pokročilé GIS analýzy s využitím široké škály nástrojů systému GRASS včetně automatizace úloh prostřednictvím uživatelských Python skriptů.

Expert/vývojář

Vytěžte ze systému GRASS maximum. Napište si vlastní modul pomocí PyGRASS anebo v programovacím jazyku C, využívejte široké GIS knihovny tohoto systému. Kurz je určen pouze pokročilým uživatelům, obsah je sestaven na míru podle potřeb zákazníka a probíhá formou workshopu s maximálně pěti účastníky.

Cena a délka kurzu je závislá na konkrétních požadavcích objednatele.

Mentoři pro toto školení

Nejnovější články o GRASS GIS

EOVation City & Climate hackathon 2018

V neděli ráno jsem se vrátil domů z akce EOVation City & Climate hackathon, kterou pořádal pražský ESA-BIC spolu s brněnskou IBM. Byl jsem osloven, abych na akci působil jako mentor, rád jsem tuto nabídku přijal. Byl jsem i na prvním hackathonu, který proběhl před půl rokem, a bylo skvělé, že se akce posunula správným směrem jak po organizační, tak po účastnické stránce. Níže můj pohled na celou akci.

Přejít na článek »

Otázka: Vieš čo je open source GIS?

Správne odhadnúť úroveň znalostí GIS publika je dôležité. Ako a čo povedať skupine s takmer žiadnymi poznatkami? Čo je GIS? Pre niekoho možno hlúpa otázka, ale zo skúseností GISMentors vyplynulo, že občas je naozaj ťažké určiť hranicu pokročilosti jednotlivých účastníkov. Môže sa stať, že na školenie príde niekto, kto o GIS síce počul, ale rád by začal prakticky úplne od piky. Práve preto vznikla myšlienka Úvod do GIS pre úplných začiatočníkov, ktorí nemajú žiadne znalosti a skúsenosti s geografickými informačnými systémami. Každý je majstrom svojho fachu a je pochopiteľné, že nejaký pojem GIS mu veľa nehovorí. Zatiaľ! Dá sa nájsť veľa definícií od ich úzkeho chápania až po široko koncipované. Jednoznačná definícia neexistuje. Isté však je, že GIS dokáže dať rôznym údajom neobyčajný zmysel a logiku. Všetko potrebné, aby mohol človek pracovať s nástrojmi geoinformatiky vyžaduje správne pochopiť všeobecné pojmy ako geodáta, dátové modely, súradnicové systémy, možnosti reprezentácie dát, konverzie, transformácie, priestorové databázy, štandardy, základný prehľad o GIS serveroch, webových rozhraniach, prípadne prepojenie s automatizáciou a programovaním. Predtým ako Jáchym a Martin povedú v Prahe prvé školenie pre open source GIS nováčikov, je tu pár riadkov s myšlienkami čo open source GIS dokáže, kde všade sa dá použiť a prečo […]

Přejít na článek »

Geoinformatika a QGIS v hydrológii

Globalizácia, urbanizácia, klimatické zmeny, extrémne počasie – to sú zložité problémy, ktoré nemožno vyriešiť jednou osobou. Cieľom mnohých odborníkov je hľadať nástroje pre spoločné plánovanie a projektovanie, vyvíjať pomocné metódy ako nájsť konštrukčné riešenie, ktoré zlepšuje život a životné prostredie. V súčasnosti riešené medzinárodné aj národné projekty, európske programy, bilaterálne spolupráce sú dôkazom snahy vytvoriť databázu údajov o prirodzenom území. Využitie geografických informačných systémov (GIS) umožňuje tieto údaje priestorovo analyzovať a hľadať ich vzájomné vzťahy. Ich vizualizácia je predpokladom lepšej prehľadnosti a využiteľnosti potrebných informácií, napríklad aj v hydrológii. Podrobné vyhodnotenie má význam či už pri územnom plánovaní, oceňovaní pozemkov alebo slúži poisťovniam pri poisťovaní konkrétnych oblastí. Ako študentka na stavebnej fakulte som chtiac či nechtiac mala tendenciu technické znalosti prepájať čo najviac s praxou. Venovala som sa napríklad predikcii oblastí náchylných na zosúvanie alebo práci s katastrálnymi dátami v GIS (o tom možno niekedy nabudúce). V tomto príspevku by som rada ukázala, ako možno open source GIS využívať pri hydrologických analýzach. Od verzie QGIS 2.12 sa totiž mnohí používatelia tešia z funkčnosti zásuvného modulu GRASS. Ten ponúka celú radu nástrojov pre hydrologické modelovanie či výpočet erózie. Odtokové pomery a stav riešeného územia z hľadiska zrážkoodtokových vzťahov a straty pôdy eróziou […]

Přejít na článek »