PostGIS

Nejrozšířenější Open Source geodatabáze.

http://postgis.net

PostGIS je nadstavba umožňující správu, manipulaci a analýzu geodat v prostředí relačně-objektového databázového systému PostgreSQL pomocí jazyka SQL. PostGIS představuje plnohodnotnou Open Source alternativu k proprietárním geodatabázím typu Oracle Spatial.

Školení

Začátečník

V tomto kurzu Vás naučíme zvládat základní techniky práce s geografickými daty v geodatabázi PostGIS pomocí jazyka SQL. Součástí bude úvod do atributových a především prostorovým SQL dotazům. OGC specifikace Simple Features.

LetákČasový plán školení

Ceník • Termíny

1 den

Pokročilý

PostGIS jako komplexní uložiště rastrových a vektorových geodat. Tento kurz je určen všem, kteří potřebují provádět pokročilé GIS analýzy přímo v prostředí geodatabáze. Zaměříme se na uložení rastrových dat v geodatabázi a jejich kombinaci s vektorovými daty, dále na síťové analýzy (pgRouting) a správu topologických vektorových dat (PostGIS Topology).

Časový plán školení

Ceník • Termíny

1 den

Expert/vývojář

Vytěžte z geodatabáze PostGIS maximum. Napište si vlastní funkce v procedurálním jazyku PL/pgSQL nebo PL/Python. Přistupujte k datům PostGIS z jazyka Python anebo pomocí knihovny GDAL. Kurz je určen pouze pokročilým uživatelům, obsah je sestaven na míru podle potřeb zákazníka a probíhá formou workshopu s maximálně pěti účastníky.

Cena a délka kurzu je závislá na konkrétních požadavcích objednatele.

Mentors

Jan Michálek

PostGIS

Profil
Jan Růžička

Jan Růžička

GeoServer GeoNetwork PostGIS

Profil