Import dat v S-JTSK do GRASS lokace WGS-84

Na školení GRASS GIS pro začátečníky, které se konalo 27. listopadu 2015, jsme jako jedno z témat probírali problematiku importu vektorových dat v odlišném souřadnicovém systému než je aktuální lokace. Import takovýchto dat  se od verze GRASS 7.0.2 značně zjednodušil a to díky novému nástroji v.import. Tuto funkcionalitu jsme na školení zkoušeli na následujícím scénáři:

  1. Vytvořili jsme prázdnou lokaci na základě EPSG kódu 4326 (WGS-84).
  2. Do této lokace jsme naimportovali vrstvu pěších tras v souřadnicovém systému S-JTSK (zdroj: IPR) pomocí nástroje v.import.

Bohužel jsme zjistili, že data nebyla do WGS-84 natransformována korektně, tj. s jistým posunem, viz obr. níže.

grass-import-5514-to-4326-0Vizualizace vektorové vrstvy pěších tras (S-JTSK) po importu a transformaci do GRASS lokace v souřadnicovém systému WGS-84. Je zřejmý posun v porovnání s ortofotem načteným z WMS ČÚZK.

Posun naznačoval, že při transformaci dat chyběla informace o geodetickém datu, resp. transformačních parametrech towgs84. Po kontrole .prj souboru vrstvy pěších tras byla tato domněnka potvrzena. Soubor skutečně transformační parametry towgs84 neobsahuje.

PROJCS["S-JTSK_Krovak_East_North",GEOGCS["GCS_S_JTSK",DATUM["D_S_JTSK",SPHEROID["Bessel_1841",6377397.155,299.1528128]],
 PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Krovak"],PARAMETER["False_Easting",0.0],
 PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Pseudo_Standard_Parallel_1",78.5],PARAMETER["Scale_Factor",0.9999],
 PARAMETER["Azimuth",30.28813975277778],PARAMETER["Longitude_Of_Center",24.83333333333333],
 PARAMETER["Latitude_Of_Center",49.5],PARAMETER["X_Scale",-1.0],
 PARAMETER["Y_Scale",1.0],PARAMETER["XY_Plane_Rotation",90.0],UNIT["Meter",1.0]]

Bohužel importní nástroj systému GRASS v.import neumožňoval souřadnicový systém vstupních dat upřesnit. A jelikož školíme open source nástroje a často figurujeme i jako jejich vývojáři, máme tu výhodu, že můžeme chybějící funkcionalitu doimplementovat. A tak se i stalo – následující den byl dialog v.import rozšířen o dva nové parametry epsg a datum_trans. V našem případě by tedy stačilo definovat v dialogu nástroje v.import epsg=5514 a datum_trans=3 (tj. towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56). Po této úpravě jsou již data natransformována korektně, jak je ukázáno na obr. níže.

grass-import-5514-to-4326-1Ukázka transformace dat po úpravě souřadnicového systému vstupních dat (modře), červeně jsou zobrazena data bez úpravy souřadnicového systému.

A co je nejlepší, nemusíte čekat na další verzi systému GRASS, tj. 7.0.3. Pokud používáte Windows, můžete využít tzv. denní snapshoty na adrese http://wingrass.fsv.cvut.cz/grass70/ a ihned tuto novou funkcionalitu vyzkoušet. I takto může vypadat vývoj open source nástrojů 🙂

Za GISMentors Martin Landa

Post navigation