10 dôvodov, prečo vyskúšať nový QGIS 2.12

Je to niečo viac ako mesiac, čo uzrela svetlo sveta nová verzia známeho Open Source geografického informačného systému QGIS. Súčasnú dlhodobú stabilnú verziu LTR (Long Term Release) QGIS 2.8 Wien a krátkodobú vývojovú verziu DEV (Development) QGIS 2.13 tak doplňuje o najnovšiu časť LR (Latest Release) tejto štandardnej trojice. Dostala názov Lyon podľa mesta, v ktorom sa konalo stretnutie vývojárov projektu QGIS v apríli 2012.

Verzia 2.12 obsahuje mnoho skvelých vylepšení s cieľom urobiť z najpopulárnejšieho voľného GIS-u ešte atraktívnejší a užitočnejší nástroj. Podrobný changelog na oficiálnej stránke poskytuje prehľad všetkých lákavých zmien spolu s možnosťou inštalácie mnohých verzií pre najrozšírenejšie platformy, akými sú MS Windows, GNU/Linux či Mac OSX.

Novinky sú ďalším krokom k zlepšeniu a potvrdzujú, že QGIS rozhodne dokáže konkurovať aj vyspelým komerčným desktopovým GIS. Pozrime sa na niektoré z nich.

1. Správca projektov

Po spustení novej verzie užívateľa privíta okno nedávnych projektov v rámci programu QGIS. Okrem miniatúr mapového okna úvodná obrazovka poskytuje aj základné informácie o posledných projektoch akými sú názov (1), cesta k súboru na disku (2) či detaily o súradnicovom systéme (3). Konkrétny projekt je možné otvoriť jednoduchým dvojklikom.

projectsUvítacie okno s náhľadom na posledné projekty.

2. Štýl prostredia

Na rozdiel od staších verzií QGIS 2.12 umožňuje nastavenie štýlu pracovného prostredia. Farebnú schému možno zmeniť v nastaveniach. Okrem predvoleného štýlu je zatiaľ k dispozícii tzv. nočný motív užívateľského rozhrania. Predpokladáme, že je len otázkou času, kedy komunita implementuje ďalšie atraktívne témy.

thmZmena štýlu pracovného prostredia.

3. Možnosť meniť farebnú stupnicu

Existujúcu farebnú stupnicu je možné editovať generovaním novej palety v nastaveniach konkrétnej vrstvy. Táto vlastnosť otvára užívateľovi nové možnosti pri vytváraní rôznych stupníc a dovoľuje tak kombinovať širokú škálu farieb.

cÚprava farebnej stupnice.

4. Filter vyhľadávania

Pri písaní výrazu je možné využiť filter jedinečných hodnôt atribútov, čo v mnohých prípadoch, najmä pri veľkých dátach dokáže urýchliť a zefektívniť dopytovanie.

hledatEfektívne vyhľadávanie pri dopytovaní.

5. Formátovanie v atribútovej tabuľke

Ďalšou výbornou novinkou je možnosť farebne odlíšiť bunky v atribútovej tabuľke. Ikonka v jej pravom hornom rohu prináša nové možnosti pri prezeraní atribútov, prípadne pri vyhľadávaní odľahlých alebo chybných údajov. Výhodou je, že formát ostáva uložený a aj po zatvorení projektu bunky nestratia nastavený štýl.

tabRôzny štýl buniek v atribútovej tabuľke založený na podmienkach.

6. Popisky

Jednej vrstve môžeme nastaviť viacero štýlov textu. Vďaka RBLRule-based labeling sa dajú nastaviť pravidlá a popisky v mapovom okne budú vyzerať odlišne. Pravidlá možno kopírovať, editovať alebo mazať. Mapa sa tak stáva prehľadnejšia a štýl textu môže skrývať ďalšie informácie.

Ďalšou novinkou v rámci textu je voľba, v ktorej zabránime zobrazeniu tých reťazcov, ktoré sa nezmestia do polygónu alebo voľba, ktorou vieme nastaviť prioritu popiskov.

textNastavenie popiskov v rámci jednej mapovej vrstvy.

7. Použitie vlastných premenných

Lyon tiež prináša používanie vlastných premenných. Tie možno použiť na globálnej úrovni, v rámci projektu, vrstvy alebo v rámci mapovej kompozície (užitočné napríklad pre mimorámové údaje). Globálne premenné nájdeme a editujeme vo všeobecných nastaveniach, tie pre projekt a vrstvy vo vlastnostiach konkrétneho projektu a vrstvy. Pri kompozícii môže ísť napríklad o výšku a šírku mapového listu alebo rozlíšenie DPI. Vytvorené premenné potom použijeme rozkliknutím VE ikony alebo ako to znázorňuje obrázok nižšie.

varGlobálne premenné a premenné v rámci projektu a vrstvy.

varPríklad použitia premenných v rámci mimorámových údajov.

8. Externý Python editor

V Python konzole pribudla nová ikonka PY, ktorou spustíme štandardný textový editor. Tak vieme pohodlne upravovať a následne uložiť existujúci súbor s kódom. Na obrázku nižšie je príklad použitia pre časti obcí Prahy.

pkSúčasná Python konzola.

9. Vylepšenie pre PostGIS vrstvy

QGIS prehliadač verzie 2.12 umožňuje vytvoriť, premenovať, odstrániť schémy, kopírovať tabuľky z jednej schémy do inej, mazať vrstvy a manipulovať s nimi priamo zo správcu vrstiev.

dbSprávca PostGIS vrstiev.

10. GRASS GIS zásuvný modul

Na záver nemožno zabudnúť na tento užitočný zásuvný modul, ktorý bol predstavený už pred desiatimi rokmi. Bohužiaľ nepracovalo sa s ním práve najlepšie, resp. s verziou GRASS GIS 7 nefungoval vôbec. Teraz je aktualizovaný pre súčasnú verziu GRASS-u. Priamo z prostredia QGIS máme prístup k mapsetom, modulom, vieme načítať vektorové a rastrové vrstvy, pričom tie vektorové vieme v programe QGIS aj editovať. Opravená je ak kompatibilita GRASS funkcií v nástrojoch geoprocessingu. Funkčnosť modulu určite ocenia mnohí používatelia.

ggMožnosti podpory GRASS GIS v prostredí QGIS.

Pochopiteľne s novou funkcionalitou môžu prísť nové chyby (bugy). Preto ak pri práci narazíte na akékoľvek problémy (či už s touto alebo inou verziou), skúste o tom informovať vývojárov vyplnením ticket-u v QGIS Bug sekcii a tak môžete pomôcť k stále lepšej podobe tohto šikovného a obľúbeného softvéru.

Informácie týkajúce sa školení nielen QGIS ale aj ďalších príbuzných softvérov nájdete na stránke GISMentors. Okrem online HTML verzií tu čitateľ nájde aj PDF školiace materiály – zadarmo 🙂 ! Ďalšia stabilná verzia QGIS 2.14 bude súčaťou pripravovaného Školenia QGIS pre pokročilých, ktoré sa uskutoční v novom roku 2016. V prípade akýchkoľvek otázok a požiadaviek nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Za GISMentors Ľudka Furtkevičová

Post navigation