Študujem na STU v Bratislave, odbor Geodézia a kartografia, zameranie Geoinformatika. Prišiel mi tento odbor ako dosť zaujímavý, významný a perspektívny. Mojim zámerom však nebolo vždy byť geodetkou v oblasti inžinierskej geodézie, skôr som sa zaujímala o digitálny svet a informačné technológie. Na stavebnej fakulte som chtiac či nechtiac mala tendenciu technické znalosti prepájať čo najviac s praxou. Popri štúdiu som pracovala v štátnej aj súkromnej sfére, čo malo vplyv na moje záujmy a smerovanie. Zaoberala som sa napríklad predikciou oblastí náchylných na zosúvanie, hydrológiou alebo prácou s katastrálnymi dátami Slovenskej republiky v GIS. Neskôr sa teda môj smer nastavil a teraz to hodnotím pozitívne. Venujem sa testovaniu a dokumentácii GRASS GIS a QGIS, školeniam pre začiatočníkov či pokročilých a najnovšie aktivitám spojeným s vývojom technológie GIS.lab, čo je technológia postavená na open source produktoch, ktorá umožňuje veľmi rýchlo a efektívne vytvoriť kompletne vybavené, odolné a bezúdržbové pracovné prostredie s GIS softvérom. Zdieľam názor, že GIS by mal byť srdcom veľkých projektov.