Články od autora: Martin Landa

Jak na data ve formátu VFK v QGISu?

V QGISu můžete data ve formátu VFK (Výměnný formát katastru), díky knihovně GDAL, otevřít jako každá jiná vektorová data. Podpora formátu VFK se v této knihovně v poslední době výrazně vylepšila. GDAL 2.0 podporuje křivky (důležité, neboť hranice parcel mohou být tvořeny kružnicemi či kruhovými oblouky) a výrazně se také vylepšila rychlost čtení VFK dat. V současnosti se pracuje na dalších vylepšeních jako je načítání více souborů najednou a podpora databáze PostgreSQL (to povede potenciálně k dalšímu zrychlení načítání zvláště objemnějších dat, v současnosti je podporována pouze databáze SQLite). Plnohodnotnou a uživatelsky přístupnou práci s daty ve formátu VFK poskytuje specializovaný nástroj VFK plugin. Tento nástroj vznikl jako studentský projekt na ČVUT v Praze již v roce 2012. Jeho největší nevýhodnou byla obtížnost, se kterou se dostával ke svým uživatelům. Vzhledem k tomu, že byl napsán v programovacím jazyku C++, nebylo jej možno nainstalovat do QGISu běžným způsobem jako ostatní zásuvné moduly. Proto se minulý rok začalo pracovat na jeho další verzi, kterou by bylo možno snadno v QGISu nainstalovat. To vyžadovalo přepsání nástroje do programovacího jazyka Python. Výsledek byl zveřejněn nedávno v repositáři laboratoře OSGeoREL na ČVUT v Praze. Podrobný návod na instalaci najdete ve školení GISMentors QGIS pro […]

Přejít na článek »

Import dat v S-JTSK do GRASS lokace WGS-84

Na školení GRASS GIS pro začátečníky, které se konalo 27. listopadu 2015, jsme jako jedno z témat probírali problematiku importu vektorových dat v odlišném souřadnicovém systému než je aktuální lokace. Import takovýchto dat  se od verze GRASS 7.0.2 značně zjednodušil a to díky novému nástroji v.import. Tuto funkcionalitu jsme na školení zkoušeli na následujícím scénáři: Vytvořili jsme prázdnou lokaci na základě EPSG kódu 4326 (WGS-84). Do této lokace jsme naimportovali vrstvu pěších tras v souřadnicovém systému S-JTSK (zdroj: IPR) pomocí nástroje v.import. Bohužel jsme zjistili, že data nebyla do WGS-84 natransformována korektně, tj. s jistým posunem, viz obr. níže. Vizualizace vektorové vrstvy pěších tras (S-JTSK) po importu a transformaci do GRASS lokace v souřadnicovém systému WGS-84. Je zřejmý posun v porovnání s ortofotem načteným z WMS ČÚZK. Posun naznačoval, že při transformaci dat chyběla informace o geodetickém datu, resp. transformačních parametrech towgs84. Po kontrole .prj souboru vrstvy pěších tras byla tato domněnka potvrzena. Soubor skutečně transformační parametry towgs84 neobsahuje. PROJCS[“S-JTSK_Krovak_East_North”,GEOGCS[“GCS_S_JTSK”,DATUM[“D_S_JTSK”,SPHEROID[“Bessel_1841”,6377397.155,299.1528128]], PRIMEM[“Greenwich”,0.0],UNIT[“Degree”,0.0174532925199433]],PROJECTION[“Krovak”],PARAMETER[“False_Easting”,0.0], PARAMETER[“False_Northing”,0.0],PARAMETER[“Pseudo_Standard_Parallel_1”,78.5],PARAMETER[“Scale_Factor”,0.9999], PARAMETER[“Azimuth”,30.28813975277778],PARAMETER[“Longitude_Of_Center”,24.83333333333333], PARAMETER[“Latitude_Of_Center”,49.5],PARAMETER[“X_Scale”,-1.0], PARAMETER[“Y_Scale”,1.0],PARAMETER[“XY_Plane_Rotation”,90.0],UNIT[“Meter”,1.0]] Bohužel importní nástroj systému GRASS v.import neumožňoval souřadnicový systém vstupních dat upřesnit. A jelikož školíme open source nástroje a často figurujeme i jako jejich vývojáři, máme tu výhodu, že můžeme chybějící funkcionalitu doimplementovat. A tak […]

Přejít na článek »