Již během studia Ochrany a tvorby krajiny na vysoké škole, jsem při práci s daty a tvorbě mapových výstupů přešel od proprietárních softwarů na open source, a v průběhu studia tak získal zkušenosti s využitím programů jako QGIS či GRASS GIS v oboru.

V současné době vyučuji na Ostravské Univerzitě základy QGIS pro biologické obory s důrazem na praktické využití v ekologii, ochraně přírody a výzkumu. V rámci doktorského studia biologie se také věnuji rovnokřídlému hmyzu, ochraně přírody a přírodě v antropogenně změněných částech krajiny.