Již během studia Ochrany a tvorby krajiny na vysoké škole, jsem při práci s daty a tvorbě mapových výstupů přešel od proprietárních softwarů na open source, a v průběhu studia tak získal zkušenosti s využitím programů jako QGIS či GRASS GIS v oboru. Postupem času, s potřebou zpracovávat větší objemy dat a automatizovat pracovní postupy, jsem začal také více využívat skriptování v jazyce Python a R.

V současné době vyučuji na Ostravské Univerzitě základy QGIS pro biologické obory s důrazem na praktické využití v ekologii, ochraně přírody a výzkumu. V rámci působení na univerzitě se také věnuji rovnokřídlému hmyzu, ekologii a ochraně přírody.