NDOP Downloader – jednoduchý přístup k Nálezové Databázi AOPK pomocí QGIS a Python

tl;dr

NDOP Downloader je QGIS plugin a Python modul, který umožňuje stáhnout data z Nálezové databáze AOPK. Celý projekt i s nápovědou lze najít na GitHubu.

NDOP? Co to je?

NDOP – Nálezová databáze ochrany přírody AOPK ČR je databáze, která obsahuje data o výskytu jednotlivých druhů. V současné době je v databázi přibližně 23 milionů záznamů. Od roku 2017 je databáze, s výjimkou citlivých nálezů chráněných druhů, plně dostupná veřejnosti pod licencí Creative Commons, stačí se pouze zaregistrovat do systému ISOP. Záznamy v databázi pochází z různých zdrojů. Jsou zde uvedeny záznamy z vědeckých publikací, informace z odborných pracovišť, výsledky projektů zaměřených na mapování a monitoring, importovaná data z jiných databází (Fytocenologická databáze, AVIF, …), data z inventarizačních průzkumů, historické záznamy, náhodná pozorování a také data od veřejnosti (BioLog, BioLib). Více o NDOP se můžete dozvědět např. v časopise Ochrana přírody (Chobot et al. 2018) nebo na stránkách AOPK.

Jaké to má využití?

Nálezová databáze je za účelem ochrany přírody běžně využívána veřejnou správou na různých úrovních (krajské úřady, správy NP, ČIŽP, …). Nicméně data nabízí také možnosti dalšího využití – od didaktických účelů, přes jednoduché statistiky, mapové výstupy a různá hodnocení (EIA, SEA, …) až po ekologický výzkum – hledání vztahů mezi výskytem druhů a dalšími proměnnými.

Otevření databáze pro veřejnost umožňuje data využívat rychleji a efektivněji, vede ke zvýšení povědomí o těchto datech a jejich využití, a v neposlední řadě umožňuje kolem dat rozvíjet další činnost. Tyto aspekty se navíc mohou navzájem pozitivně ovlivňovat.

Jak se k datům dostanu?

Samotný přístup k datům je po přihlášení umožněn prostřednictvím webové aplikace Filtr nálezových dat, což byl do této chvíle jediný způsob, jak se k datům dostat…

NDOP Downloader – stahovač dat pro QGIS i příkazovou řádku!

Je to tak, při používání datábáze jsem narazil na (pro mě významné) omezení, které mě přimělo k tomu, abych se proces získání dat snažil zautomatizovat. Tento nápad se ale rychle rozvinul, protože jsem si uvědomil, že by podobný zjednodušený přístup k datům např. přímo z QGIS mohl být užitečný pro více lidí. A tak vznikl Python modul s nástrojem příkazové řádky a později na něj navázaný QGIS zásuvný modul. Celý projekt je dostupný na GitHub a první betaverze je dostupná k instalaci (viz níže).

Hlavní výhody oproti webovému filtru:

– snadný přístup k datům přímo z QGIS nebo příkazové řádky
– automatická kompletace tabulkových dat ke všem vyhledaným záznamům
– možnost filtrování na základě polygonu z vrstvy (zatím pouze u Python modulu)

Nevýhody:

– omezené možnosti filtru u QGIS zásuvného modulu (zatím)

Cože? Jak to funguje?

NDOP Downloader pouze zprostředkovává přístup k datům, což si můžete představit tak, že se za Vás program přihlásí do systému, vyhledá co potřebujete, stáhne lokalizace i všechna tabulková data. V případě QGIS zásuvného modulu data rovnou zobrazí. Veškeré informace o datech – fungování databáze, licenční podmínky, citační pravidla týkající se dat naleznete na stránkách Nálezové databáze.

Hmmm, zajímavé! A jak to rozchodím?

Podrobný návod a další informace týkající se NDOP Downloaderu najdete na stránkách projektu, v dalším textu je uvedený pouze základní návod na instalaci.

QGIS zásuvný modul

Zásuvný modul předpokládá minimální verzi QGIS 3.4. Instaluje se jako ostatní moduly pomocí menu Zásuvné moduly –> Spravovat a instalovat zásuvné moduly. První je ale nutné přidat náš externí repositář. V záložce nastavení klikneme na tlačítko Přidat… a zadáme adresu http://opengeolabs.cz/qgis_plugins.xml, aktualizujeme seznam modulů tlačítkem Reload repository a modul již budete mít k dispozici.

Python modul

Pro stahování dat lze využít také nástroj příkazové řádky ndop, který se nainstaluje se zásuvným modulem do složky bin/ndop.

nápověda:

python3 bin/ndop -h

příklad použití:

python3 bin/ndop --taxon "mantis religiosa"
Python balíček lze také stáhnout zcela samostatně z PyPi:
pip3 install ndop-downloader

použití:

ndop --taxon "mantis religiosa"

nebo můžeme naimportovat modul do skriptu pomocí:

import ndop

Závěrem

NDOP Downloader je zatím v beta verzi, ale věříme, že už teď může být pro řadu lidí užitečný. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu, pro dotazy a hlášení chyb nás můžete kontaktovat na mail, nebo využít issue tracker na GitHubu projektu.

Post navigation