Školení pro Prešovský samosprávný kraj – PSK

V minulém týdnu jsme měli možnost školit 14 pracovnic a pracovníků Prešovského samosprávného kraje – PSK. V Prešově jsme byli dva dny a cílem bylo zasvětit pracovníky PSK do tématu otevřeného software a otevřených dat, Spatial data infrastructure a úvodu do GIS obecně. Druhý den jsme pak probírali práci s QGIS pro začátečníky.

Na kraji totiž plánují zavézt GIS, a to jak na desktopech, tak postavit celou SDI, včetně metadat a otevřených dat. A tím zlepšit práci úřadu a nabídnout některá data i veřejnosti.

Školení bylo hrazeno Světovou bankou a za GISMentors se účastnili 3 lektoři: Alžběta Gardoňová, Ľudmila Furtkevičová a Jáchym Čepický.

Post navigation