Alžbeta Gardoňová

a.gardonova@gmail.com

QGIS

Již jako studentka oboru Geoinformatika na FSv ČVUT jsem se dostala k práci s různými  GIS nástroji. Většinou šlo jenom o jednoúčelové využívání těchto nástrojů za účelem zpracování dat, jejich publikace nebo tvorby odvozených výstupů.
V rámci mého současného pracovního uplatnění ve firmě Geosense, se však snažím o komplexnější  využívání GIS v oblasti zpracování dat. Díky specifickým požadavkům jsem se začala víc zaobírat možnostmi, které nabízí QGIS a to hlavně z hlediska hromadného a opakovaného zpracování.