Alžbeta Gardoňová

a.gardonova@gmail.com

QGIS

Již jako studentka oboru Geoinformatika na FSv ČVUT jsem se dostala k práci s různými  GIS nástroji. Většinou šlo jenom o jednoúčelové využívání těchto nástrojů za účelem zpracování dat, jejich publikace nebo tvorby odvozených výstupů.
V rámci mého pracovního uplatnění ve firmě Geosense, jsem se plně soustředila na komplexnější  využívání GIS v oblasti zpracování dat. Díky specifickým požadavkům jsem se začala víc zaobírat možnostmi, které nabízí QGIS a to hlavně z hlediska hromadného a opakovaného zpracování.
Současná pracovní pozice na IPR Praha mi umožňuje srovnávání funkčnosti QGISu s proprietárním softwarem, ale také jiný pohled na práci v oboru GIS.