Máte u dat časové údaje? Vytvořte si časový model.

Pokud pracujete s daty – ať už vlastními anebo zprostředkovanými, tak se často setkáte s časovým údajem u jednotlivých záznamů. Někdy se jedná jen o nepodstatnou formalitu a ani nevíte na co slouží, ale jindy může být časový údaj jedním z podstatných atributů.

Nejjednodušší variantou časového údaje je atribut, od kdy je daný prvek evidován. Co si pod tím představit? Představte si evidenci, kde máte u každého stavebního objektu (budovy) datum jejího vzniku. A co když tuto evidenci vedu už 20 let, to už mám dost zajímavá data o průběhu rozšiřování zástavby. Na obrázku vidíte, že každé číslo domovní má také atribut platiod, kde je zapsán vznik budovy. Pro tuto ukázku jsou použita data z RÚIANu.

Pokud takováto data mám, tak je můžu vykreslit do mapy, zobrazit pomocí popisků, kdy která budova vznikla, případně barevně škálovat podle vzniku. Na obrázcích níže vidíte obě zmíněné varianty. Obě reprezentace dat vyjadřují časový údaj. Ale není to tak nějak to, co by jste očekávali.

Možná by jsme očekávali, že vytvoříme animaci a ty “domečky nám tam budou hezky naskakovat podle časového údaje”. I to je možné. Použijeme na to plugin QGIS Time manager.

Pomocí nastavení tohoto pluginu si přidáme vrstvy, ze kterých chceme vytvořit animaci. V tomto případě přidáme vrstvu budov a nastavíme hodnoty pro start time – od kdy se prvek zobrazí a end time – do kdy se prvek zobrazuje. V případě budov nemáme evidenci kdy byla budova zbořena, takže jenom chceme, aby se nám záznamy kumulovali.

Takovýmto způsobem můžeme do animace přidat libovolný počet vrstev současně. Pomocí dalších možností v menu nastavíme, aby se nám čas zobrazoval v mapovém okně.

Posledním krokem je nastavení časového rozsahu, ten se v případě použití jedné vrstvy nastaví sám. Jde ale manuálně upravit od jakého data obrazová sekvence začíná a po jakých krocích jsou jednotlivé kroky odstupňované. Pak už jenom zbývá sekvenci spustit.

Velmi zajímavý je ale přímý export do gifu anebo do videa. Takže až si Vaši sekvenci upravíte do konečné podoby, tak si ji i můžete vyexportovat pro další ukázkové účely, viz ukázka níže.

Tento jednoduchý příklad není zdaleka jediná varianta, jak lze plugin aplikovat. Pokud budeme pracovat s daty výskytu nějakého jevu v určitém časovém rozsahu, tak můžeme animovat přesný průběh.

A proč se tím zaobírat, vždyť přece všechny údaje vidíme v atributové tabulce a může si z nich udělat grafy, anebo různé obrázky? Odpověď je jednoduchá – protože animace jsou pěkné a efektní prezentační nástroje.

Za GISMentors Alžbeta Gardoňová

Post navigation