MapBox podkladové mapy v QGIS

MabBox je populární služba a platforma pro publikaci prostorových dat. Nepotřebujete server, nepotřebujete podkladovou mapu – prostě si použijete jeden z dostupných podkladů založených buď na datech OpenStreetMap nebo volně dostupných satelitních datech, nahrajete svůj GeoJSON nebo KML soubor a máte mapu, kterou můžete nasdílet světu (postavené je to na Leafletu).

Jejich platební politika je pravda asi trochu dražší, ale základ zadarmo je celkem použitelný.

Řešil jsem ale problém, jak zobrazit některé podkladové mapy z MapBox např. v QGIS. Na StackOverflow jsem našel zajímavý postup: Nadefinuje se soubor XML, který definuje službu Tile Map Service (TMS) pro GDAL.

Například:

 <GDAL_WMS>
 <Service name="TMS">
 <ServerUrl>https://api.tiles.mapbox.com/v4/mapbox.streets-satellite/${z}/${x}/${y}.png</ServerUrl>
 </Service>
 <DataWindow>
 <UpperLeftX>-20037508.34</UpperLeftX>
 <UpperLeftY>20037508.34</UpperLeftY>
 <LowerRightX>20037508.34</LowerRightX>
 <LowerRightY>-20037508.34</LowerRightY>
 <TileLevel>18</TileLevel>
 <TileCountX>1</TileCountX>
 <TileCountY>1</TileCountY>
 <YOrigin>top</YOrigin>
 </DataWindow>
 <Projection>EPSG:3857</Projection>
 <BlockSizeX>256</BlockSizeX>
 <BlockSizeY>256</BlockSizeY>
 <BandsCount>3</BandsCount>
 <Cache />
</GDAL_WMS>

Na tomto souboru pak můžete pustit např. gdalinfo

Driver: WMS/OGC Web Map Service
Files: mapbox.xml
Size is 67108864, 67108864
Coordinate System is:
PROJCS["WGS 84 / Pseudo-Mercator",
  GEOGCS["WGS 84",
    DATUM["WGS_1984",
      SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
        AUTHORITY["EPSG","7030"]],
      AUTHORITY["EPSG","6326"]],
    PRIMEM["Greenwich",0,
      AUTHORITY["EPSG","8901"]],
    UNIT["degree",0.0174532925199433,
      AUTHORITY["EPSG","9122"]],
    AUTHORITY["EPSG","4326"]],
  PROJECTION["Mercator_1SP"],
  PARAMETER["central_meridian",0],
  PARAMETER["scale_factor",1],
  PARAMETER["false_easting",0],
  PARAMETER["false_northing",0],
  UNIT["metre",1,
    AUTHORITY["EPSG","9001"]],
  AXIS["X",EAST],
  AXIS["Y",NORTH],
  EXTENSION["PROJ4","+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs"],
  AUTHORITY["EPSG","3857"]]
Origin = (-20037508.339999999850988,20037508.339999999850988)
Pixel Size = (0.597164283394814,-0.597164283394814)
Image Structure Metadata:
 INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
Upper Left (-20037508.340,20037508.340) (180d 0' 0.00"W, 85d 3' 4.06"N)
Lower Left (-20037508.340,-20037508.340) (180d 0' 0.00"W, 85d 3' 4.06"S)
Upper Right (20037508.340,20037508.340) (180d 0' 0.00"E, 85d 3' 4.06"N)
Lower Right (20037508.340,-20037508.340) (180d 0' 0.00"E, 85d 3' 4.06"S)
Center   (  0.0000000,  0.0000000) ( 0d 0' 0.01"E, 0d 0' 0.01"N)
Band 1 Block=256x256 Type=Byte, ColorInterp=Red
 Overviews: 33554432x33554432, 16777216x16777216, 8388608x8388608, 4194304x4194304, 2097152x2097152, 1048576x1048576, 524288x524288, 262144x262144, 131072x131072, 65536x65536, 32768x32768, 16384x16384, 8192x8192, 4096x4096, 2048x2048, 1024x1024, 512x512, 256x256
Band 2 Block=256x256 Type=Byte, ColorInterp=Green
 Overviews: 33554432x33554432, 16777216x16777216, 8388608x8388608, 4194304x4194304, 2097152x2097152, 1048576x1048576, 524288x524288, 262144x262144, 131072x131072, 65536x65536, 32768x32768, 16384x16384, 8192x8192, 4096x4096, 2048x2048, 1024x1024, 512x512, 256x256
Band 3 Block=256x256 Type=Byte, ColorInterp=Blue
 Overviews: 33554432x33554432, 16777216x16777216, 8388608x8388608, 4194304x4194304, 2097152x2097152, 1048576x1048576, 524288x524288, 262144x262144, 131072x131072, 65536x65536, 32768x32768, 16384x16384, 8192x8192, 4096x4096, 2048x2048, 1024x1024, 512x512, 256x256

A logicky můžete tento soubor načíst zobrazit v QGISu jako novou rastrovou vrstvu.

mapbox mapa v qgisu

Post navigation