Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste návštěvníkem našeho blogu, odběratelem novinek, bezplatných kurzů nebo naším zákazníkem, poskytujete nám své osobní údaje. My vaše údaje zpracováváme a za jejich bezpečnost odpovídáme. Slibujeme, že vaše údaje dostatečně chráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Pokud nejste našimi zákazníky, ale pouze návštěvníky blogu, Vaše soukromé údaje nezpracováváme. Tento dokument obsahuje zásady a práva našich zákazníků.

Správcem vašich osobních údajů je firma OpenGeoLabs s.r.o.

Správcem osobních údajů je firma OpenGeoLabs s.r.o. IČO: 03495922, která provozuje webové stránky GISmentors.cz. Správce a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány, a za jakým účelem. Kromě správce soukromých údajů do vztahu vstupují ještě spracovatelé soukromých údajů.

Jaké údaje zpracováváme a proč

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější obsah a abychom Vám mohli naše služby legálně vyúčtovat. Jednotlivé důvody zpracování:

E-mailové kampaně a newslettery

Jste čtenářem: E-mailem vám posíláme novinky či kurzy, ke kterým jste se přihlásili. Zpracováváme:

 • e-mail
 • jméno
 • organizaci, ke které náležíte
 • absolvované kurzy a jejich detaily

Sledujeme, na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů od nás otevíráte, za účelem lepšího výběru obsahu, který by vás mohl zajímat.
Pokud jste naším zákazníkem, zasíláme vám novinky z důvodu oprávněného zájmu, ke kterému jste nám dali souhlas v přihlašovacím formuláři.

Soutěže a giveaways

 • Pokud se účastníte nějaké naší soutěže, zpracováváme váš e-mail pouze za účelem kontaktování v případě výhry. Po skončení soutěže váš kontaktní údaj z naší databáze vymažeme, pokud nám explicitně nepotvrdíte souhlas se zasíláním dalších e-mailů.

  Poskytování služeb, plnění obchodní smlouvy a vedení účetnictví

  Pokud jste naším zákazníkem, zpracováváme z důvodu plnění smlouvy (např. zaslání přihlašovacích informací do online kurzu, zanesení do účetnictví) tyto vaše osobní údaje:

  • jméno
  • e-mail
  • organizaci, ke které v době přihlášení na kurz náležíte
  • seznam absolvovaných kurzů

  Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

  Předávání osobních údajů třetím osobám

  Vaše údaje zpracovává správce OpenGeoLabs s.r.o. v interním informačním systému.

  Sledování pohybu na stránkách

  Abychom mohli měřit, jak se vám na našem blogu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používáme další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to:

  • Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu
  • Facebook – FB Pixel pomocí měřícího kódu.

  Účetnictví

  Pro účely účetnictví předáváme potřebné fakturační údaje firmě ekonomickesluzby.cz, s.r.o..

  Organizace a příprava kurzů

  Pro účely naší komunikace s účastníky kurzu, pro lepší přípravu kurzu, pro případ zrušení kurzu nebo změnu detailů, dostávají Vaše kontaktní údaje naši lektoři daného termínu kurzu.

  Jak nás můžete kontaktovat

  Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat ne e-mailové adrese: info [na] opengeolabs.cz.

  Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

  Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

  Zabezpečení a ochrana osobních údajů

  Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu, oddělením fakturačních údajů od údajů o absolvování kurzů. Důležitým prvkem zabezpečení je i sběr nejmenší možné množiny potřebných soukromých údajů. Zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

  Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

  V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info [na] opengeolabs.cz

  • Máte právo na informace, které si právě teď čtete.
  • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
  • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
  • Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

  V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

  Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

  Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

  Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

  E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů v souladu s postupem popsaným v každém e-mailu. Souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním marketingových materiálů je aktualizován s dalším přihlášením na náš kurz.

  Mlčenlivost

  Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme.

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25.5. 2018