Články od autora: Jáchym Čepický

EOVation City & Climate hackathon 2018

V neděli ráno jsem se vrátil domů z akce EOVation City & Climate hackathon, kterou pořádal pražský ESA-BIC spolu s brněnskou IBM. Byl jsem osloven, abych na akci působil jako mentor, rád jsem tuto nabídku přijal. Byl jsem i na prvním hackathonu, který proběhl před půl rokem, a bylo skvělé, že se akce posunula správným směrem jak po organizační, tak po účastnické stránce. Níže můj pohled na celou akci.

Přejít na článek »

User-agent hlavička requestu na WMS server

Nedávno jsme s Martinem zjistili, že nám přestaly fungovat příklady v materiálech školení GeoPython pro začátečníky, konkrétně příklady věnované knihovně OWSLib, což je knihovna fungující jako klient k různým OGC OWS službám, jako je WMS, WMTS, WFS a pod. OWSLib má svoje mouchy. Pokud ale chcete od někud stáhnout automatizovaně data prostřednictvím WFS, WCS, prohledávat katalogy pomocí CSW, spouštět procesy WPS, či stahovat obrázky z WMS nebo WMTS, je OWSLib celkem dobrou pomocnicí.

Přejít na článek »

Esri ArcGIS asi končí od verze 10.5 s modelem “Licence pro současné použití více uživateli”

Na serveru Reddit se mimo jiné probíralo, že Esri pravděpodobně končí od verze ArcGIS 10.5 s licenčním modelem “Licence pro současné použití více uživateli” nebo-li Concurrent use. Jedná se o model, kdy máte sice jenom jednu licenci, ale může ji sdílet více uživatelů mezi sebou, pokud ji nevyužívají najednou. V praxi by se měla používat asi hlavně pro jednoho uživatele, pokud pracuje z více zařízení a musí mezi nimi přepínat – stačí mu jenom jedna licence na všechny stroje a nemusí si jich pořizovat více. Tenhle model se ale také využívá v organizacích, kde se prostě nakoupí větší množství “souběžných” licencí s tím, že řada zaměstnanců nebude v GIS pracovat souběžně – i když počet zaměstnanců pracujících s GIS je několikanásobně větší než v minulosti. Zdroj: http://docplayer.org/5239465-Arcgis-pro-positionierung-und-lizenzierung.html To je celkem chytrý model vedoucí k optimalizaci nákladů za cenu drobných organizačních opatření (“Uvolněte mi prosím někdo licenci, kdo zrovna nepracujete.”). Vzhledem k tomu je hojně využíván. Podle oficiální odpovědi Esri v jejich fóru to vypadá, že kdo dnes používá tento licenční model, bude tak moci činit i nadále, změna platí hlavně pro nově zakoupené licence. Důvod proč se Esri bude snažit tento model změnit pro většinu organizací je posun od centrálního […]

Přejít na článek »

Ukládání ESRI Shapefile se správným kódováním češtiny pomocí GDAL

Dneska jsme řešili drobný problém – GRASS modul pro export vektorových dat v.out.ogr sice krásně vygeneroval ESRI Shapefile, měl ale pomršenou češtinu. Když se podíváte do výše odkázané dokumentace k tomuto formátu, najdete tam, že výstupní kódování lze nastavit pomocí tzv. Layer Creation Options – parametrem ENCODING. Pokud používáte OGR z příkazové řádky, použijte parametr -lco. v.out.ogr má také parametr lco. Stačí pak již v příkazové řádce nebo v modulu nastavit -lco ENCODING=UTF-8 a je hotovo.

Přejít na článek »

PDF verze školení QGIS a GRASS GIS

Minulý pátek proběhl kurz QGIS pro začátečníky a tento pátek se chystáme na kurz GRASS GIS. Všechny naše materiály jsou dostupné pod licencí Creative commons zdarma na internetu. Díky úsilí našich školitelů a editorské práci zejména Martina máme pro vás již delší dobu PDF verzi pro GRASS GIS, ale nově také PDF verzi školení QGIS. Dohromady přes 200 stránek aktuálního českého textu na téma open source desktopové GISy.

Přejít na článek »

Danube Hack a pôdna mapa z WMS do vektorů

Tento víkend jsem se účastnil jako mentor akce DanubeHack a měl jsem tam možnost řešit celou řadu zajímavých úloh. Někdy se snad dostanu ke svojí malé aplikaci, která vyroběla api postavené nad Djangem a RedHatím OpenShiftem. Dneska bych se s vámi rád podělil o to, jak jsme převáděli rastrovou mapu staženou z WMS na vektory pomocí GRASSu. Půdní mapu si vyžádal jeden z týmů a našli dokonce i funkční WMS z Pôdneho portálu Slovenska. Nejdřív jsem si založil GRASS LOCATION a MAPSET a nastavil na hranice Slovenska. Potom jsem stáhnul data z WMS služby – použil jsem formát GeoTIFF, protože JPEG díky ztrátové kompresy potrhá barvy v pixelech a místo rozumných cca 20 kategorií by jich tam bylo asi 3000. Samozřejmě jsem nastavil použitelné rozlišení regionu na 50m (původní mapa je 1:400~000): GRASS> g.region -p projection: 99 (Krovak) zone: 0 datum: hermannskogel ellipsoid: bessel north: -1132700 south: -1334770 west: -591450 east: -165430 nsres: 50.00494927 ewres: 50.00234742 rows: 4041 cols: 8520 cells: 34429320 a stáhnu data pomocí r.in.wms GRASS> r.in.wms url=”http://sscri.vupop.sk/arcgis/services/vupop_wms/MapServer/WMSServer” wms_version=”1.3.0″ srs=102067 format=tiff layers=0 out=podnamapa –o –v Jak můžete vidět, mapa je ošklivá – plná kartografických šraf a nápisů – nic, co byste mohli převézt na rozumně vypadající vektory. Přemýšlel […]

Přejít na článek »

Jak to udělat bez QGISu

Jelen napsal, jak publikovat vybranou mapovou vrstvu pomocí QGIS pluginu. Já napíšu, jak bych to udělal sám: <link rel=”stylesheet” href=”http://cdn.leafletjs.com/leaflet-0.7.5/leaflet.css” /> <script src=”http://cdn.leafletjs.com/leaflet-0.7.5/leaflet.js”></script> <script src=”/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/exp_brdyfinal.js”></script>   <style type=”text/css”> img.leaflet-tile {margin: 0px;} #mapicka { height: 300px } </style>   <div id=”mapicka”></div>   <script type=“text/javascript”> // vyrobit mapičku var map = L.map(‘mapicka’); // // přidat podkladovku L.tileLayer(‘http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png?{foo}’, {foo: ‘bar’}).addTo(map); // // přidat vrstvu geojson naimportěnou výše var geojson = L.geoJson(exp_brdyfinal) geojson.addTo(map); // // zoom to map.fitBounds(geojson.getBounds()); </script>

Přejít na článek »

MapBox podkladové mapy v QGIS

MabBox je populární služba a platforma pro publikaci prostorových dat. Nepotřebujete server, nepotřebujete podkladovou mapu – prostě si použijete jeden z dostupných podkladů založených buď na datech OpenStreetMap nebo volně dostupných satelitních datech, nahrajete svůj GeoJSON nebo KML soubor a máte mapu, kterou můžete nasdílet světu (postavené je to na Leafletu). Jejich platební politika je pravda asi trochu dražší, ale základ zadarmo je celkem použitelný. Řešil jsem ale problém, jak zobrazit některé podkladové mapy z MapBox např. v QGIS. Na StackOverflow jsem našel zajímavý postup: Nadefinuje se soubor XML, který definuje službu Tile Map Service (TMS) pro GDAL. Například:  <GDAL_WMS> <Service name=”TMS”> <ServerUrl>https://api.tiles.mapbox.com/v4/mapbox.streets-satellite/${z}/${x}/${y}.png</ServerUrl> </Service> <DataWindow> <UpperLeftX>-20037508.34</UpperLeftX> <UpperLeftY>20037508.34</UpperLeftY> <LowerRightX>20037508.34</LowerRightX> <LowerRightY>-20037508.34</LowerRightY> <TileLevel>18</TileLevel> <TileCountX>1</TileCountX> <TileCountY>1</TileCountY> <YOrigin>top</YOrigin> </DataWindow> <Projection>EPSG:3857</Projection> <BlockSizeX>256</BlockSizeX> <BlockSizeY>256</BlockSizeY> <BandsCount>3</BandsCount> <Cache /> </GDAL_WMS> Na tomto souboru pak můžete pustit např. gdalinfo Driver: WMS/OGC Web Map Service Files: mapbox.xml Size is 67108864, 67108864 Coordinate System is: PROJCS[“WGS 84 / Pseudo-Mercator”, GEOGCS[“WGS 84”, DATUM[“WGS_1984”, SPHEROID[“WGS 84”,6378137,298.257223563, AUTHORITY[“EPSG”,”7030″]], AUTHORITY[“EPSG”,”6326″]], PRIMEM[“Greenwich”,0, AUTHORITY[“EPSG”,”8901″]], UNIT[“degree”,0.0174532925199433, AUTHORITY[“EPSG”,”9122″]], AUTHORITY[“EPSG”,”4326″]], PROJECTION[“Mercator_1SP”], PARAMETER[“central_meridian”,0], PARAMETER[“scale_factor”,1], PARAMETER[“false_easting”,0], PARAMETER[“false_northing”,0], UNIT[“metre”,1, AUTHORITY[“EPSG”,”9001″]], AXIS[“X”,EAST], AXIS[“Y”,NORTH], EXTENSION[“PROJ4″,”+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs”], AUTHORITY[“EPSG”,”3857″]] Origin = (-20037508.339999999850988,20037508.339999999850988) Pixel Size = (0.597164283394814,-0.597164283394814) Image Structure Metadata: INTERLEAVE=PIXEL Corner Coordinates: Upper Left (-20037508.340,20037508.340) (180d 0′ 0.00″W, […]

Přejít na článek »

Posts navigation