User-agent hlavička requestu na WMS server

2017-06-20

0 komentářů

Nedávno jsme s Martinem zjistili, že nám přestaly fungovat příklady v materiálech školení GeoPython pro začátečníky, konkrétně příklady věnované knihovně OWSLib, což je knihovna fungující jako klient k různým OGC OWS službám, jako je WMS, WMTS, WFS a pod. OWSLib má svoje mouchy. Pokud ale chcete od někud stáhnout automatizovaně data prostřednictvím WFS, WCS, prohledávat […]

GDAL Virtual driver

2017-06-12

0 komentářů

Pro některé z vás to nebude asi nic nového, ale nedávno jsem narazil na zajímavou vlastnost knihovny GDAL, resp. na zajímavý formát vstupních rastrových dat: GDAL Virtual Format. Asi víte, že GDAL je knihovna pro práci s rastrovými (a díky části nazývané jako OGR i vektorovými) daty. GDAL se používá ve většině open source produktech, […]

Máte u dat časové údaje? Vytvořte si časový model.

2017-04-24

0 komentářů

Pokud pracujete s daty – ať už vlastními anebo zprostředkovanými, tak se často setkáte s časovým údajem u jednotlivých záznamů. Někdy se jedná jen o nepodstatnou formalitu a ani nevíte na co slouží, ale jindy může být časový údaj jedním z podstatných atributů. Nejjednodušší variantou časového údaje je atribut, od kdy je daný prvek evidován. […]

Esri ArcGIS asi končí od verze 10.5 s modelem “Licence pro současné použití více uživateli”

2016-12-26

0 komentářů

Na serveru Reddit se mimo jiné probíralo, že Esri pravděpodobně končí od verze ArcGIS 10.5 s licenčním modelem “Licence pro současné použití více uživateli” nebo-li Concurrent use. Jedná se o model, kdy máte sice jenom jednu licenci, ale může ji sdílet více uživatelů mezi sebou, pokud ji nevyužívají najednou. V praxi by se měla používat […]

Jak si rychle udělat hezkou mapu vašeho výletu

2016-10-11

0 komentářů

Chodíte na různé výlety, poznáváte nová místa, děláte si fotky a pak se o své zážitky dělíte s přáteli či rodinou? Nejste jediní. Pokud si chcete vytvořit hezkou mapku, na které bude vidět trasa vašeho výletu, zájmové body, nějaký popis a fotky toho nejzajímavějšího, tak to můžete velmi rychle udělat pomocí QGISu. A jak začít? […]

Vazby mezi vrstvami v QGISu

2016-09-02

0 komentářů

Každý kdo pracuje s daty ví, že jednotlivé datasety mají mezi sebou závislosti. Některé z nich jsou jasné na první pohled při zobrazení prvků v mapovém okně a některé z nich můžou být složitější. Pokud máme jasně definován vztah mezi dvěma datasety (vrstvami), tak si tento vztah můžeme jednoduše interpretovat pomocí QGIS projektu. Jako příklad […]

Otázka: Vieš čo je open source GIS?

2016-05-17

0 komentářů

Správne odhadnúť úroveň znalostí GIS publika je dôležité. Ako a čo povedať skupine s takmer žiadnymi poznatkami? Čo je GIS? Pre niekoho možno hlúpa otázka, ale zo skúseností GISMentors vyplynulo, že občas je naozaj ťažké určiť hranicu pokročilosti jednotlivých účastníkov. Môže sa stať, že na školenie príde niekto, kto o GIS síce počul, ale rád […]

Jak na data ve formátu VFK v QGISu?

2016-05-06

0 komentářů

V QGISu můžete data ve formátu VFK (Výměnný formát katastru), díky knihovně GDAL, otevřít jako každá jiná vektorová data. Podpora formátu VFK se v této knihovně v poslední době výrazně vylepšila. GDAL 2.0 podporuje křivky (důležité, neboť hranice parcel mohou být tvořeny kružnicemi či kruhovými oblouky) a výrazně se také vylepšila rychlost čtení VFK dat. […]

Kataster nehnuteľností v GIS a recept na pluginy

2016-03-09

0 komentářů

V dnešnej dobe sa nájde mnoho fyzických či právnických osôb, ktorí denne potrebujú dôveryhodné, ľahko prístupné a podrobné informácie o vlastníckych vzťahoch v krajine. Nemusí ísť len o geodetov, znalcov v stavebníctve, architektov, ale o akékoľvek osoby, ktoré vlastnia aspoň malú nehnuteľnosť. Vytlačené hardcopy náčrty a mapy sa pri tom dostávajú čoraz viac do úzadia. […]

Geoinformatika a QGIS v hydrológii

2016-02-07

0 komentářů

Globalizácia, urbanizácia, klimatické zmeny, extrémne počasie – to sú zložité problémy, ktoré nemožno vyriešiť jednou osobou. Cieľom mnohých odborníkov je hľadať nástroje pre spoločné plánovanie a projektovanie, vyvíjať pomocné metódy ako nájsť konštrukčné riešenie, ktoré zlepšuje život a životné prostredie. V súčasnosti riešené medzinárodné aj národné projekty, európske programy, bilaterálne spolupráce sú dôkazom snahy vytvoriť databázu […]