Školení a poradenství
s důrazem na efektivitu, úsporu a jednoduchost

Děkujeme za přízeň. Podzimní termíny školení budou zveřejněny během července.
Úvod do GIS

Tento kurz je určen pro naprosté začátečníky, kteří nemají žádné nebo minimální zkušenosti s geografickými informačními systémy (GIS).

QGIS

QGIS je multiplatformní geografický informační systém umožňující zejména prohlížení, tvorbu a editaci rastrových a vektorových geodat, zpracování GPS dat a tvorbu mapových výstupů. Vše dostupné v uživatelsky přívětivém prostředí. Jde o alternativu k Esri ArcGIS z pohledu uživatelského komfortu.

GRASS GIS

GRASS GIS je multiplatformní desktopový geografický informační systém určený pro správu 2D/3D rastrových a vektorových geodat, jejich komplexní GIS analýzu, produkci grafických výstupů, časoprostorové modelování a vizualizaci dat. Jde o alternativu k Esri ArcGIS z pohledu šíře dostupných nástrojů.

PostGIS

PostGIS je nadstavba umožňující správu, manipulaci a analýzu geodat v prostředí relačně-objektového databázového systému PostgreSQL pomocí jazyka SQL. PostGIS představuje plnohodnotnou Open Source alternativu k proprietárním geodatabázím typu Oracle Spatial či MSSQLSpatial.

.

GeoPython

GeoPython je zaměřen na Open Source GIS knihovny pro programovací jazyk Python s důrazem na automatizaci běžných úloh v GIS. Mezi ně patří např. Fiona, RasterIO, Shapely, OWSLib, pycsw, PyWPS, MetaSearch a další. Dále knihovny, které mají vazby v jazyce Python, především GDAL.

GeoServer

GeoServer je mapový server, který dokáže publikovat prostorová data dle různých specifikací z dílny Open Geospatial Consorcium (WMS, WFS, WCS a WMTS). Mezi jeho hlavní výhody patří důsledné sledování OGC specifikací a dobře propracované GUI pro správu a konfiguraci serveru.

Mentors

Jáchym Čepický

GRASS GIS PyWPS GeoPython

Profil

Vojtěch Dubrovský

QGIS OpenLayers GeoServer

Profil

Jan Michálek

PostGIS

Profil

Jan Cibulka

geostatistika, InfZ, QGIS

Profil
Jan Růžička

Jan Růžička

GeoServer GeoNetwork PostGIS

Profil

Oto Kaláb

QGIS

Profil

Alžbeta Gardoňová

QGIS

Profil

Ľudka Furtkevičová

QGIS GRASS GIS

Profil

Napište nám

Nevíte si v GIS rady, potřebujete poradit? Hledáte poradce pro GIS projekt? Rádi vám nabídneme své služby. Můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem na info@gismentors.cz.